İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ

Basın Açıklaması

11 Ekim, DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ

bir kutlama günü değil, sorunları ve çözüm yollarını

bir kez daha gündeme getirme günüdür

 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 19 Aralık 2011 tarihli toplantısında,

“kız çocuklarının çocuk haklarından eşit olarak yararlanmadığı, onlara  verilecek her desteğin kız çocuklarına karşı ayrımcılığı ve şiddeti önleyeceği, onları güçlendireceği ve bunun toplumsal açıdan yararı önemle vurgulanmış” ve 11 Ekim’lerin “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kabul edilmesine oybirliğiyle karar verilmişti.

 2012 yılından beri 11 Ekim’ler, kız çocuklarının eğitim, sağlık, güvenlik, beslenme, gelişim gibi haklarını eşit olarak kullanması ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık ve şiddete son verilmesi çağrılarının yapıldığı bir gündür.

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl Dünya Kız Çocuklar Günü dolayısiyle bir ana tema belirlemektedir.

2012 yılında “Çocuk Evlilikler – Child Marriage” sorunu dünya gündemine taşınmış, çözüm yolları araştırılmıştır. Sonraki yıllarda, “Kız Çocuklarının Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar”; “Şiddet Döngüsünü Kırmak İçin Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi”; “2030 Vizyonu ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kız Çocukların Gücü”; “Kriz dönemlerinde, öncesinde ve sonrasında kız çocuklarının güçlendirilmesi”; “Kız Çocukların henüz Yazılmamış ve Durdurulamaz Gücü” ana başlıkları altında sorunlar, çözüm yolları ele alınmış, eylem planları hazırlanmıştır.

2020 yılı için seçilen ana başlık “BENİM SESİM, BİZİM EŞİT GELECEĞİMİZ”  (MY VOİCE, OUR EQUAL FUTURE) 11 Ekim gününden itibaren bir yıl boyunca dünya gündeminde yer alacak, kız çocukların çağrıları dikkate alınacaktır.

2020 yılında kız çocuklar haykırıyor: “Benim Sesim, Bizim Eşit Geleceğimiz”..

İstanbul kadın kuruluşları Birliği olarak, nüfusumuzun % 29’u olan kız çocuklarına laik ve bilimsel temele dayalı kaliteli bir eğitim verilmesini istiyoruz;

–           cinsiyete dayalı ayrımcılıkları kökleştirecek bilgilerin müfredattan çıkarılması; karma eğitimden ödün verilmemesi,

–           kız çocuklarının okullaşma oranını düşüren 4+4+4 kesintili eğitim sisteminin kaldırılması, kesintisiz temel eğitime geçilmesi,

–           son 6 yılda 232 bini aşan çocuk evliliklerinin önlenmesi,

–           kız çocukların ihmal ve istismardan korunması için kararlı bir devlet politikası uygulanmasını, kız çocukların sesinin, eşit bir gelecek taleplerinin özenle yerine getirilmesini bekliyoruz.

Nazan Moroğlu, İKKB Koordinatörü