Son İçerikler

Laik Hukukun ve Hukuk Birliğinin Simgesi Devrim Yasamız MEDENİ KANUN

Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından ulusal egemenlik temelinde yaşanan büyük toplumsal dönüşümle eşitlik, kadın erkek eşitliği ve laik hukuk yolunda önemli kazanımlar sağlanmıştır. Eğitim başta olmak...

Kadının Soyadı 187.md Yeni Düzenleme Önerisi

I. TMK 187. maddesi değişikliği hakkında Genel Gerekçe önerisi: TMK “Kadının Soyadı” başlıklı 187.maddesinin eşitlik ilkesine aykırılığı ileri sürülerek İstanbul 8. Aile Mahkemesince itiraz yoluyla...

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA KADININ İNSAN HAKLARI

  Atıf için: Moroğlu Nazan, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kadının İnsan Hakları, barobirlik Dergi S. 76, s. 64-72, TBB yayını Kasım 2023.