İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

Basın Açıklaması

 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 YAŞINDA

11 Mayıs 2011 – 11 Mayıs 2022

 

VAZGEÇMİYORUZ !!

 

‘Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararını iptal etmesini bekliyoruz’

 

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının 11. yılında, kadınların ‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediklerini bir kez daha vurguladı. İKKB Koordinatörü ve İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu tarafından yapılan açıklamada, “Kadına yönelik şiddet, insan hakları ihlalidir. İstanbul Sözleşmesi şiddetin önlenmesi için bir yol haritasıdır” dendi. İşte açıklama…

 

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, tam adıyla “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”dir.

11 Mayıs 2011 tarihinde Konseyin İstanbul’da yapılan bir toplantısında imzaya açılan Sözleşmeyi Türkiye, ilk imzalayan ve ilk onaylayan devlettir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ uluslararası hukukta,  şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın bir sonucu olduğunun vurgulandığı ilk Sözleşmedir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, her tür şiddetle mücadele konusunda “Şiddeti Önleme, Mağduru Koruma, Faili Kovuşturma, Destek Politikaları” yöntemi getiren ilk sözleşmedir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, şiddetle mücadelede bağımsız bir izleme mekanizması bulunan ve yaptırım gücü olan bağlayıcı ilk sözleşmedir.

İstanbul Sözleşmesi, 24 Kasım 2011 tarih ve 6251 sayılı Kanunla TBMM tarafından onaylanmış bir uluslararası sözleşmedir. Kanunla kabul edilen sözleşme Cumhurbaşkanı kararıyla, tek imzayla feshedilemez. Bu fesih kararı hukuken “yok” hükmündedir. Danıştay’ın iptal etmesini bekliyoruz.                               

Kadına yönelik şiddet, ev içi şiddet bir insan hakları ihlalidir.

İstanbul Sözleşmesini feshetmek demek, kadınlara karşı şiddete, bu insan hakları ihlallerine göz yummak demektir.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak vazgeçmiyoruz, demokrasiye ve kazanılmış haklarımıza sahip çıkmak için, eşit hakların yaşama geçmesini sağlamak için mücadeleye devam diyoruz.

Nazan Moroğlu, İKKB Koordinatörü”

Önceki İçerikNAZAN MOROĞLU KADIN HAKLARI SAVUNUCUSU ONUR ÖDÜLÜ KUTLAMASI
Sonraki İçerik“HOCALARIN HOCASI PROF. DR. NERMİN ABADAN UNAT- SAYGI SÖYLEŞİLERİ” ETKİNLİĞİ