İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

Basın Açıklaması

 5 Aralık 1934

Kadınların Milletvekili Seçme, Seçilme Hakkının 86.Yılı 

Kadınların Siyasette Eşit Temsili

Demokrasinin Temel Kriteri

 5 Aralık 1934 tarihi, Türkiye’de 1924 Anayasası ile sadece erkeklere tanınmış olan milletvekili seçme ve seçilme hakkının kadınlara da tanındığı gündür. Anayasanın 10. ve 11. maddelerinde yapılan değişiklik çerçevesinde İntibah-ı Mebusan Kanunu (Milletvekili Seçimi Kanunu)’nda da aynı tarihte  değişiklik yapılmış ve kadınların seçme seçilme hakkı uygulamaya geçirilmiştir.

1935 yılında yapılan genel seçimde 18 kadın milletvekili seçilmiş ve Türkiye “kadın milletvekili ile” Dünya’da ikinci sırada yer almıştır.

Ancak ne yazık ki, bu doğru başlangıç sürdürülmemiş, 86 yıl içinde bir arpa boyu yol alınamamış, günümüzde kadın milletvekili oranı %17,2’de kalmıştır.

Nüfusun yarısını oluşturan kadınların karar alma süreçlerine katılamaması, siyasette eşit oranda temsil edilememesi, her şeyden önce bir demokrasi meselesidir.

Ülkemizde 1 milyon 6oo bin kadın okuma yazma bilmiyor, kadın istihdamı giderek azalıyor; her üç kadından biri ailede, sokakta veya iş yerinde şiddete uğruyor.

Kadınların karar verici konumlarda ve siyasette yeterli sayıda temsil edilmemesi, yaşamın her alanında cinsiyet ayrımcılığının giderek kökleşmesine yol açmakta ve gerçek demokrasinin yaşama geçirilmesinin önünde engel oluşturmaktadır.

İnanıyoruz ki, kadınlar karar verici konuma gelecek, bu olumsuz tabloyu değiştirecekler, Atatürk’ün aydınlanma devriminin izinde “Gerçek Demokrasiyi ve Kalkınmayı” kadın erkek elele vererek yaşama geçirecekler.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, gerçek demokrasiyi yerleştirene dek mücadeleye devam diyoruz.

Av. Nazan Moroğlu, İKKB Koordinatörü