BASIN AÇIKLAMASI                                                                         25 Kasım 2022

 İKKB’DEN 25 KASIM AÇIKLAMASI:

‘Kadına yönelik şiddet,

insan hakları ihlalidir’

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle açıklamada bulundu. İKKB Koordinatörü Av. Nazan Moroğlu yaptığı açıklamada, “Ülkemizde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri durmuyor, durdurulamıyor, çünkü gerekli önlemler alınmıyor” dedi. İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararının hukuken yok hükmünde olduğunu vurgulayan Moroğlu, “Şiddetin önlenmesi, kadın cinayetlerinin durdurulması için bir kez daha ‘YASALARA DOKUNMA! UYGULA!’ diye haykırıyoruz” şeklinde konuştu.

“Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle yaşamın her alanında eşit olmayan güç ilişkisinin neden olduğu şiddet, kadının  fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel, ekonomik ve dijital açıdan zarar görmesine, acı çekmesine,  özgüvenini yitirmesine, onurunun zedelenmesine ve kadınlara karşı ayrımcılığın sürmesine yol açıyor.

Ülkemizde ev içinde veya sokakta, otobüste, okulda, yuvada şiddet olayları ve kadın cinayetleri durmuyor, durdurulamıyor, çünkü gerekli önlemler alınmıyor. Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri önlenemiyor.

Şiddet kadınlara karşı ayrımcılık yapılması nedeniyle ortaya çıkıyor ve şiddet önlenmedikçe ayrımcılığın devamına yol açıyor.

Ev içi şiddete maruz kalmasa bile, şiddete tanık olan çocukların, şiddet uygulamaya eğilimli olduğu, okulda, sokakta ve yetişkin olduğunda kendi ailesinde şiddet uyguladığı görülüyor.

Şiddeti önlemek için kararlı çalışmalar yapılmadıkça, şiddet sarmalı bir kısır döngü halinde devam ediyor.

Bilinmelidir ki, kadına yönelik şiddet sadece kadının sorunu değildir, toplumsal bir sorundur, bir halk sağlığı sorunudur.

Kadın erkek eşitliği bir demokrasi meselesi

Kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği bir ülkenin demokrasinin temel kriteridir. Aynı zamanda kadınların kalkınma sürecine eşit katılımı, ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşabilmesinin itici gücüdür.

Bu nedenle ülkemizde de dünyada da kadınların öncelikle kanun önünde eşit haklara sahip olması ve bu hakların hayata geçirilmesi gerekir. Bu eşitlik sağlanmadığı için de kadına yönelik şiddet önlenemiyor, şiddet ve kadın cinayetleri büyük bir sorun olarak devam ediyor.  Oysa kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir.

Halen 1 milyon 680 bin kadının okur yazar olmadığı Türkiye’de, kadınların eğitim başta olmak üzere yaşamın her alanında eşit katılımının, karar verici konumlarda eşit temsiliyetin sağlanması için kararlı bir devlet politikası uygulanmasına ihtiyaç vardır.

Ancak, kadını birey olarak görmeyen bir zihniyet, “eşitlik sağlanmadan şiddet önlenemez” temelinde düzenlenmiş olan İstanbul Sözleşmesi’nden tek imza ile feshedilmesine yol açtı. Bu fesih kararıyla ilgili, hukuken yok hükmünde olduğunun tespiti yoluyla iptaline ilişkin yargı süreci devam ediyor.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde şiddetin önlenmesi, kadın cinayetlerinin durdurulması için bir kez daha “YASALARA DOKUNMA! UYGULA!” diye haykırıyoruz.

Av. Nazan Moroğlu

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü

Önceki İçerikULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ’NDEN ‘AKADEMİ ONUR ÖDÜLÜ’ ALAN NAZAN MOROĞLU: ‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz’
Sonraki İçerikBoğaziçi Üniversitesi’nden Anayasa’ya Aykırı İşe Alım Kriteri: ‘Cinsiyeti Erkek Olmak’!