Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ‘Medyada Kadına Yönelik Şiddet Haberleri ve Sorunlar’ toplantısını düzenledi. Toplantıda İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesinin ardından toplumun her kesiminde şiddetin sistematik hale geldiğine dikkat çekildi.  İKKB Koordinatörü ve İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, medyanın kadına yönelik şiddetin önlenmesinde büyük katkı sağlama potansiyeli olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir toplantı düzenledi. TGC Basın Müzesi’nde düzenlenen ‘Medyada Kadına Yönelik Şiddet Haberleri ve Sorunlar Toplantısı’nın sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş yaptı. BM Genel Kurulu’nun 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan ettiğine dikkat çeken Genel Sekreter Sibel Güneş Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun medyadaki dilin, cinsiyet eşitlikçi bir dile dönüşmesi için toplantılar düzenlediğini söyledi.

‘Medya kadına şiddetin engellenmesine büyük katkıda bulunabilir’

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü ve İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu toplantıda yaptığı konuşmada, “Medyada, giderek daha özenli olmaya çalışılsa da bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet haberlerinin verilişinde sorunların devam ettiğini” vurguladı. Nazan Moroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Medyanın kadına yönelik şiddet içeren haberde görselinin seçiminde ve içeriğinin hazırlanmasında kadının onuruna, kimliğine özen göstermesi çok önemli. Şiddet haberlerinin verilişinde Basın meslek ilkelerine özenle uyulmalı şiddet, zorbalık ve ayrımcılığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapılmamalıdır. Kadın ve Medya konusunda uluslararası alanda farkındalık oluşturan gelişmeler, özellikle 1995 yılında Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planında ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, şiddete yer verilen haberlerde küçültücü ve cinsiyetçi görseller verilmesinin kadınları ve onların topluma katılmalarını olum­suz yönde etkilemekte olduğu vurgulanmıştır. Medyada haberlerin sunulma şeklinin kadınların ilerlemesine çok büyük katkıda bu­lunma potansiyeli vardır.”

‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz’

“Medyanın bağımsızlığına özel özen gösterilmeli, haberin verilişinde ifade özgürlüğü esas alınmalı, ancak özellikle kadına yönelik şiddet konusundaki haberlerde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı yayın yapılması ön planda tutulmalıdır. İstanbul Sözleşmesi’nde kadına yönelik şiddetin önlenmesinde medyanın rolüne ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde, mağdurun korunmasında başta devlete ve medya dahil tüm kurum kuruluşlara yükümlülük veren İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz.”