İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

Basın Açıklaması

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 10 YAŞINDA

11 Mayıs 2011 – 11 Mayıs 2021

VAZGEÇMİYORUZ

 

Kadına yönelik şiddet, insan hakları ihlalidir.

İstanbul Sözleşmesi şiddetin önlenmesi için bir yol haritasıdır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, tam adıyla “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”dir.

11 Mayıs 2011 tarihinde Konseyin İstanbul’da yapılan bir toplantısında imzaya açılan Sözleşmeyi Türkiye, ilk imzalayan ve ilk onaylayan devlettir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ uluslararası hukukta,  şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın bir sonucu olduğunun vurgulandığı ilk Sözleşmedir.

İSTANBUL  SÖZLEŞMESİ, her tür şiddetle mücadele konusunda “Şiddeti Önleme, Mağduru Koruma, Faili Kovuşturma, Destek Politikaları” yöntemi getiren ilk Sözleşmedir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, şiddetle mücadelede bağımsız bir izleme mekanizması bulunan ve yaptırım gücü olan bağlayıcı ilk Sözleşmedir.

İstanbul Sözleşmesi, 24 Kasım 2011 tarih ve  6251 sayılı  Kanunla TBMM tarafından onaylanmış bir uluslararası Sözleşmedir. Kanunla kabul edilen sözleşme Kararla feshedilemez.

Kadına yönelik şiddet, ev içi şiddet bir insan hakları ihlalidir.

İstanbul Sözleşmesini feshetmek demek, kadınlara karşı şiddete, bu insan hakları ihlaline göz yummak demektir.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak kaygılıyız, ancak vazgeçmiyoruz demokrasiye ve kazanılmış haklarımıza sahip çıkmak için, eşit hakların yaşama geçmesini sağlamak için mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız.

Nazan Moroğlu, İKKB Koordinatörü