İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ
Basın Bülteni
Laiklik İlkesi Demokrasinin ve Kadın Hakların Güvencesi
5 Şubat 1937 tarihinde Anayasa’da yer verilen laiklik ilkesi, 1961 ve 1982 Anayasalarında da “devletin değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez temel nitelikleri” arasında yer almıştır.
Laiklik,  din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını öngören bir ilke olmasının yanında, aynı zamanda her alanda aklın, bilimin ve ulusal egemenliğe dayanan hukuk kurallarının temel alındığı bir yaşam biçimidir.
Eğitimde, yönetimde, hukukta laiklik ilkesinin tam anlamıyla uygulanması, barış içinde birlikte yaşamamızın, din ve vicdan özgürlüğünün, özgür düşüncenin temelidir.
Ancak, laik cumhuriyetimizde son yıllarda yaşam biçimi giderek her alanda adeta dine referanslı hale getirildi.
Hukuk Birliğinin ve demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan laiklik ilkesi, aynı zamanda kadın haklarının da güvencesidir.
5 Şubat Laiklik İlkesine Anayasa’da Yer Verilmesinin Yıldönümünde İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, laikliği zedeleyecek her girişimin karşısında kamuoyunu uyarıyoruz.Laikliği her zamandan fazla özenle korumak için mücadeleye devam diyoruz.
Nazan Moroğlu, İKKB Koordinatörü