İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ
BASIN AÇIKLAMASI     ​​​​​​​​

24 Temmuz 2021

Lozan, bağımsızlık belgemizdir.

24 Temmuz, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından imzalanan ve günümüzde de yürürlüğünü korumakta olan bağımsızlık belgemiz Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının 98. yıl dönümü.
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk tarihinin dönüm noktası”dediği Lozan Barış Antlaşması, Türk devletinin uluslararası alanda siyasal, hukuksal ve ekonomik ilişkilerinin yeniden düzenlendiği bir diplomasi zaferidir. Lozan Barış Antlaşması’nın 24 Temmuz 1923’te imzalanmasıyla, Türk ulusu için çağdaş dünya ile bütünleşme süreci başlamıştır. Lozan’dan üç ay sonra ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti bu sağlam temele dayanır.
Lozan bir eşitlik belgesidir. Diğer devletlerle eşit konumda bir müzakere süreci yürütülmesinde ısrarlı olunmuş ve Barış antlaşması bu şartlarla imzalanmıştır.
Lozan bir siyasal bağımsızlık belgesidir. Türkiye’yi bağımsız bir devlet olarak tanıyan ve bunu uluslararası alanda tescil eden belgedir.
Kapitülasyonların kaldırıldığı Lozan aynı zamanda ticari, mali ve ekonomik bir bağımsızlık belgesidir.
Lozan, kadın hakları devrimine de ışık tutmuştur. Cumhuriyet’in kuruluşunu izleyen ilk yıllarda kadınlara yurttaş olarak yaşamın her alanında eşit haklar tanınması bir kadın hakları devrimidir.
Lozan bir yol haritasıdır. Pusula “demokratik, laik hukuk devletini ve çağdaş uygarlığı” gösterir. Bugün ise pusula saptırılmaktadır. Bugün, ülkemizde her konuda kadın haklarında geriye dönüşün taşları döşeniyor.
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) olarak, kadın erkek eşitliğinin demokrasinin temel kriteri olduğunu, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için kadınların katılımı gerektiğini bir kez daha kamuoyunun ve ülkeyi yönetenlerin dikkatine sunuyoruz. Bağımsızlık belgemiz Lozan Antlaşmasının imzalanmasından üç ay sonra kurulan Cumhuriyetimizin temel ilkelerini korumak için kararlılıkla mücadeleye devam diyoruz.

Nazan Moroğlu
Koordinatör
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB)