İKKB

İstanbul Kadın Kuruluşuları Birliği

1995 yılında laiklik, eşitlik, kadının insan hakları ve demokrasi ortak paydasında bir araya gelen 36 kadın kuruluşu tarafından kuruldu. Ama birliğin tarihi bundan biraz daha eskiye dayanıyor.

1993 yılında “ailede demokrasi – toplumda demokrasi” çağrısı ile Medeni Kanun değişikliği için bir kampanya başlatan kadın kuruluşları o yıllarda İstanbul Üniversitesi’nde Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi kurucu müdürü olan profesör Necla Arat’ın önderliğinde birleşme kararı aldılar ve Arat’ı ilk başkanları olarak seçtiler. 2003 yılına kadar bu görevi sürdüren Necla Arat bu tarihte başkanlık nöbetini Nazan Moroğlu’na devretti. İKKB sayın Arat için sivil toplum kuruluşlarında ilk örneği olan bir armağan kitap hazırladı.

Kuruluşundan itibaren bir çok konuda kampanya ve etkinlik düzenleyen İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği dört önemli ilkeyi şiar edindi: Laiklik, Eşitlik, İnsan Hakları ve Demokrasi. Bu ortak paydada bir araya gelen kadın kuruluşları çalışmalarına ilk günkü azim ve kararlılıkla devam ediyor.

İKKB’nin yol haritası ise Atatürk İlke ve Devrimleri.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Basın Açıklaması

“LAİKLİK İLKESİ” DEMOKRASİNİN VE KADIN HAKLARININ GÜVENCESİ 5 Şubat 1937 tarihinde Anayasa’da yer verilen laiklik ilkesi, 1961 ve 1982 Anayasalarının da “devletin değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez temel nitelikleri” arasında yer almıştır. Laiklik, din...

MEDENİ KANUN ÇALIŞTAYI

Devrim Yasamız MEDENİ KANUNUMUZ Cumhuriyetimizin kuruluşunu izleyen yıllarda ülkede çağdaş, uygar bir yaşam biçiminin yerleştirilmesi amacıyla eğitimde, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal yaşamda köklü devrimler...

İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ Basın Açıklaması

LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM DEVLETİN VE MİLLETİN AYDINLIK GELECEĞİNİN TEMİNATIDIR. MİLLİ EĞİTİM TARİKAT VE CEMAAT’LERE TESLİM EDİLEMEZ Milli Eğitim Bakanı’nın, TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, milli eğitimde...

BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesinin Kabulünün 44. Yılı...

BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesinin Kabulünün 44. Yılı İKKB Basın Açıklaması HATIRLATIYORUZ Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) 18...

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği 5 Aralık Basın Açıklaması

Kadınlara Milletvekili Seçme, Seçilme Hakkı Tanınmasının 89.Yılı   Kadınların Siyasette Eşit Temsili Demokrasinin Temel Kriteri   5 Aralık 1934, Türkiye’de 1924 Anayasası ile sadece erkeklere tanınmış olan...

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği 25 Kasım Basın Açıklaması

‘Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir’ İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Av. Nazan Moroğlu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde yaptığı açıklamada,...

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği 20 Kasım Basın Açıklaması

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ÇOCUKLARIMIZIN VE ÜLKEMİZİN AYDINLIK GELECEĞİ İÇİN… İnsanlığın bugünüyle yarınları arasındaki en güçlü bağı çocuklardır. Çocuklarını özenle yetiştirmek için çaba gösteren...

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği 10 Kasım Basın Açıklaması

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü SAYGIYLA ANIYORUZ Zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşının başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. Yılı.  Şükranla saygıyla...

11 Ekim DÜNYA KIZ ÇOCUKLAR GÜNÜ

11 Ekim DÜNYA KIZ ÇOCUKLAR GÜNÜ “Kız çocuklarının ve ülkemizin aydınlık geleceğinin anahtarı: laik bilimsel eğitim ve karma eğitimdir” vazgeçilemez !! 11 Ekim’ler bir kutlama günü...

Devrim Yasamız Medeni Kanun’un Kabulünün 97. Yılı Basın Açıklaması

  4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren devrim yasamız Medeni Kanun’un, laik hukuk devletimiz için, tüm yurttaşlar için ve özellikle kadınlar için önemine ve değerine...