20 Mart 2021 tarihini unutmadık!!!

İstanbul Sözleşmesi, 24 Kasım 2011’de TBMM tarafından kanunla onaylandı..

20 Mart 2021’de tek imzayla feshedildi !!!

İstanbul Sözleşmesinden VAZGEÇMİYORUZ; bu fesih kararının hukuken yok hükmünde olduğuna inanıyoruz. 

İstanbul Sözleşmesinden VAZGEÇMİYORUZ, çünkü

İstanbul Sözleşmesi, uluslararası hukukta şiddetin, kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın bir sonucu olduğunun vurgulandığı ilk Sözleşmedir.

11 Mayıs 2011 tarihinde Konseyin İstanbul’da yapılan bir toplantısında imzaya açılan Sözleşmeyi Türkiye, ilk imzalayan ve ilk onaylayan devlettir. Türkiye, Sözleşme hükümlerine uygun kanun çıkaran ilk ülkedir.

İstanbul Sözleşmesi, her tür şiddetle mücadele konusunda “Şiddeti Önleme, Mağduru Koruma, Faili Kovuşturma, Destek Politikaları” yönteminin yol haritası olan ilk Sözleşmedir.

İstanbul Sözleşmesi, şiddetle mücadelede bağımsız bir izleme mekanizması bulunan ve yaptırım gücü olan ilk Sözleşmedir.

İstanbul Sözleşmesi, 24 Kasım 2011 tarih ve 6251 sayılı Kanunla TBMM tarafından onaylanmış bir uluslararası Sözleşmedir. Kanunla kabul edilen sözleşme Cumhurbaşkanı kararıyla, 19 Mart 2021 gecesi tek imzayla feshedildi, fesih kararı 20 Mart tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Bu fesih kararı hukuken “yok” hükmündedir.

İstanbul Sözleşmesini feshetmek demek, kadınlara karşı şiddete, bu insan hakları ihlaline göz yummak demektir. Fesih kararından sonra iki yıldır kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artmaya devam ettiğini görüyoruz.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz, eşit hakların yaşama geçmesini sağlamak için, şiddeti önlemek için, laiklik ve demokrasi için mücadeleye devam diyoruz.

 

Önceki İçerik“8 Mart” tarihi Kadınların Eşitlik Mücadelesinin Simgesi
Sonraki İçerikKadının Soyadı 187.md Yeni Düzenleme Önerisi