İstanbul Sözleşmesinden VAZGEÇMİYORUZ!

20 Mart 2021 tarihini unutmadık!!! İstanbul Sözleşmesi, 24 Kasım 2011’de TBMM tarafından kanunla onaylandı.. 20 Mart 2021’de tek imzayla feshedildi !!! İstanbul Sözleşmesinden VAZGEÇMİYORUZ; bu...

“8 Mart” tarihi Kadınların Eşitlik Mücadelesinin Simgesi

Mart ayında her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart gününden itibaren dünyada ve ülkemizde “kadın hakları, kadın sorunları” konuşulacak, çözüm önerileri paylaşılacak,...

Kadınların Eşitlik Mücadelesinin Simgesi “8 Mart”

2024 yılının 8 Mart günü, her yıl olduğu gibi dünyada ve ülkemizde bir kez daha “kadın hakları, kadın sorunları” konuşulacak, çözüm önerileri paylaşılacak, kazanımlara...

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Basın Açıklaması

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Basın Açıklaması  Kadın Erkek Eşitliği, Demokrasinin Temel Kriteri Laiklik, Eşitlik ve Demokrasi için mücadeleye devam…     8 Mart’lar, emekçi kadınların haklarını elde etmek...

Türkiye’yi Laikleştiren 3 Mart tarihli 3 Devrim Yasasının 100. Yılında

  İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Basın Açıklaması Türkiye’yi Laikleştiren 3 Mart tarihli 3 Devrim Yasasının 100. Yılında eğitimde yönetimde laiklik yok sayılıyor, hilafet çağrıları yapılıyor !! 3...

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Basın Açıklaması

Laik hukukun ve hukuk birliğinin simgesi Devrim Yasamız Medeni Kanun 98 Yaşında 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Medeni Kanunun, laik Cumhuriyetimiz  için, yurttaşlar için...

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA KADININ İNSAN HAKLARI

  Atıf için: Moroğlu Nazan, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kadının İnsan Hakları, barobirlik Dergi S. 76, s. 64-72, TBB yayını Kasım 2023.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Basın Açıklaması

“LAİKLİK İLKESİ” DEMOKRASİNİN VE KADIN HAKLARININ GÜVENCESİ 5 Şubat 1937 tarihinde Anayasa’da yer verilen laiklik ilkesi, 1961 ve 1982 Anayasalarının da “devletin değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez temel nitelikleri” arasında yer almıştır. Laiklik, din...

Türkiye 100 geriye mi götürülmek isteniyor?

Türkiye 100 geriye mi götürülmek isteniyor? Yüz yıl önce Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından 3 Mart 1924 tarihinde  kabul edilen ilk devrim yasamız  eğitim alanındadır. 3 Mart 1924...

MEDENİ KANUN ÇALIŞTAYI

Devrim Yasamız MEDENİ KANUNUMUZ Cumhuriyetimizin kuruluşunu izleyen yıllarda ülkede çağdaş, uygar bir yaşam biçiminin yerleştirilmesi amacıyla eğitimde, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal yaşamda köklü devrimler...