‘Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir’

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Av. Nazan Moroğlu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde yaptığı açıklamada, “Ülkemizde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri durmuyor, durdurulamıyor, çünkü gerekli önlemler alınmıyor” dedi. İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararının hukuken yok hükmünde olduğunu vurgulayan Moroğlu, “Şiddetin önlenmesi, kadın cinayetlerinin durdurulması için bir kez daha ‘YASALARA DOKUNMA! UYGULA!’ diye haykırıyoruz” şeklinde konuştu.

“Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve kadınlara karşı ayrımcılığın neden olduğu şiddet, kadının  fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel, ekonomik ve dijital açıdan zarar görmesine, acı çekmesine,  özgüvenini yitirmesine, onurunun zedelenmesine ve kadınlara karşı ayrımcılığın sürmesine yol açıyor.

Ülkemizde ev içinde veya sokakta, okulda, yuvada şiddet olayları ve kadın cinayetleri durmuyor, durdurulamıyor, çünkü gerekli önlemler alınmıyor. Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri önlenemiyor.

Ev içi şiddete maruz kalmasa bile, şiddete tanık olan çocukların, şiddet uygulamaya eğilimli olduğu, okulda, sokakta ve yetişkin olduğunda kendi ailesinde şiddet uyguladığı görülüyor. Şiddeti önlemek için kararlı çalışmalar yapılmadıkça, şiddet sarmalı bir kısır döngü halinde devam ediyor.

Bilinmelidir ki, kadına yönelik şiddet sadece kadının sorunu değildir, toplumsal bir sorundur, bir halk sağlığı sorunudur.

Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir. Ancak kadınlar kanun önünde eşit haklara sahip olmadıkça ve eşit haklar hayata geçirilmedikçe insan hakları ihlali olan şiddet de önlenemiyor.

Türkiye’de kadını birey olarak görmeyen zihniyet, 1 milyon 680 bin kadının hala okur yazar dahi olmadığını, kadın istihdamının giderek azaldığını, 2023 seçimlerinde kadın milletvekili oranının % 20’de kaldığını ve bu eşitsizliklerin kadına yönelik şiddetin artmasına yol açtığını  göz ardı etmektedir.

Ancak, kadını birey olarak görmeyen bu zihniyet, “eşitlik sağlanmadan şiddet önlenemez” temelinde düzenlenmiş olan İstanbul Sözleşmesi’nden tek imza ile feshedilmesine yol açtı. Bu fesih kararıyla ilgili, hukuken yok hükmünde olduğunun tespiti yoluyla iptaline ilişkin, yargı süreci devam ediyor.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadının birey olarak dikkate alınması, şiddetin önlenmesi, kadın cinayetlerinin durdurulması için mücadeleye devam diyoruz ve bir kez daha “YASALARA DOKUNMA! UYGULA!” diye haykırıyoruz.

Önceki İçerikİstanbul Kadın Kuruluşları Birliği 20 Kasım Basın Açıklaması
Sonraki İçerikKadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü Konferansı