BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesinin Kabulünün 44. Yılı İKKB Basın Açıklaması

HATIRLATIYORUZ

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) 18 Aralık 1979 tarihinde kabul edildi.

Türkiye, Sözleşmeyi 1985 yılında onayladı ve yasalardan ve yaşamın her alanından kadınlara karşı ayrımcılıkları kaldırmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşama geçirmeyi taahhüt etti.

UYARIYORUZ

Türkiye, kadını BİREY olarak görmeyen bir anlayışla yönetildikçe, yasalarda eşit haklar yer alsa da, yaşama geçirilemiyor.

Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, 4+4+4 eğitim sisteminin yol açtığı çocuk yaşta evlendirmeler görmezden geliniyor. Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Anayasa ve Medeni Kanun yok sayılıyor.

Günümüzde kadınlara karşı ayrımcılığın söylemde ve eylemde giderek arttığına; yasa değişikliğiyle eşit hakların kaldırılmaya çalışıldığına kamu oyunun dikkatini çekiyoruz.

CEDAW’A SAHİP ÇIKIYORUZ

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi’nden ve uluslararası hukuktan doğan taahhütlerin yerine getirilmesini ve yaşamın her alanında eşit hak – eşit temsilin ve gerçek demokrasinin yaşama geçirilmesi istiyoruz.

“Kadın Erkek Eşitliği, Bir Demokrasi Meselesi” diyoruz. Bu geri gidişe dur demek için tüm kişi, kurum ve kuruluşları elele vermeye ÇAĞIRIYORUZ.

Laiklik için Eşitlik için mücadeleye devam…

Önceki İçerikDevrim Yasamız MEDENİ KANUNUMUZ
Sonraki İçerikİSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ Basın Açıklaması