Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 19 Aralık 2011 tarihli toplantısında,

“kız çocuklarının çocuk haklarından eşit olarak yararlanmadığı, onlara verilecek her desteğin kız çocuklarına karşı ayrımcılığı ve şiddeti önleyeceği, onları güçlendireceği ve bunun toplumsal açıdan yararı önemle vurgulanmış” ve 11 Ekim’lerin “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kabul edilmesine oybirliğiyle karar verilmişti.

2012 yılından beri 11 Ekim’ler, kız çocuklarının eğitim, sağlık, güvenlik, beslenme, gelişim gibi haklarını eşit olarak kullanması ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık ve şiddete son verilmesi çağrılarının yapıldığı bir gündür.

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir ana tema belirlenmektedir.

2012 yılında ana tema olarak seçilen “Çocuk Evlilikler – Child Marriage” sorunu dünya gündemine taşınmış, çözüm yolları araştırılmıştır.

Sonraki yıllarda, “Kız Çocuklarının Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar”; “Şiddet Döngüsünü Kırmak İçin Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi”; “2030 Vizyonu ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kız Çocukların Gücü”; “Kriz dönemlerinde, öncesinde ve sonrasında kız çocuklarının güçlendirilmesi” ana başlıkları altında sorunlar, çözüm yolları ele alınmış, eylem planları hazırlanmıştır.

11 Ekim 2019’de tüm dünyada “Kız Çocukların Henüz Yazılmamış ve Durdurulamaz Gücü” başlığı altında çalışmalar yapılmıştır.

11 Ekim 2020 tarihi itibarıyla ise tüm dünyada “benim sesim, bizim eşit geleceğimiz” (My voice, our equal future) mesajı vurgulanmıştır.

2021 yılı için 11 Ekim’de ana tema olarak “dijital nesil, bizim nesil” açıklanmıştır. Corona pandemisi sürecinde özellikle online eğitim yapılması ve dijital iletişimin yaygınlaşması karşısında kız çocuklarının dijital imkanlara erişimi dikkate alınacak ve desteklenecektir.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) olarak çocuklarımızın ve ülkemizin aydınlık geleceği için tüm çocuklara ve özellikle nüfusumuzun %29’u olan kız çocuklarına laik ve bilimsel temele dayalı kaliteli bir eğitim verilmesini istiyoruz.

Ayrıca;

–         cinsiyete dayalı ayrımcılıkları kökleştirecek bilgilerin müfredattan çıkarılması; karma eğitimden ödün verilmemesi,

–         kız çocuklarının okullaşma oranını düşüren 4+4+4 kesintili eğitim sisteminin acilen kaldırılması, kesintisiz temel eğitime geçilmesi,

–         son 6 yılda 230 bini aşmış olan çocuk evliliklerinin önlenmesini,

–         kız çocukların ihmal ve istismardan korunması için kararlı bir devlet politikası uygulanmasını bekliyoruz.

Nazan Moroğlu

İKKB Koordinatörü