İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

 BASIN AÇIKLAMASI

3 Mart 1924’de 3 Devrim Yasası ile

Demokratik, Laik Ulus Devletin ve Eğitimde Birliğin Temelleri Atılmıştır.

3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 3 Devrim Yasasıyla, ülkemizde çağdaş, demokratik ve laik bir ulus devletin temelleri atılmıştır.  

 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen 429 sayılı birinci yasayla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlamak üzere Şeriyye – Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletleri kaldırılmış, yerine Diyanet İşleri Başkanlığı; Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuştur.  Kanunun 1. maddesinde “Türkiye Cumhuriyetinde halkın işleri ile ilgili yasaları yapmaya ve yürütmeye yalnız TBMM ile hükümet yetkilidir” denilerek  milletin egemenlik hakkının sadece yetkili organlarca kullanılabileceği vurgulanmıştır.

 3 Mart tarihinde kabul edilen ikinci kanun, Tevhid-i Tedrisat Kanunudur. Bu kanun ile  yurttaşlar arasında duygu,  düşünce ve kültür birliğinin,  dayanışmanın sağlanması amaçlanmıştır. İlkokuldan başlayarak “eğitim birliği” ilkesine bağlı kalmak, kadın erkek ayrımı yapmadan Cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlı kuşakların yetiştirilmesini sağlamak hedeflenmiştir.

Yurttaşların din bilgilerini doğru öğrenmesine özen gösterilmiş ve  Tevhidi Tedrisat Kanunu 4. maddesinde “Milli Eğitim Bakanlığı dini bilgiler bakımından yüksek uzmanlar yetiştirmek üzere Üniversitede bir İlahiyat Fakültesi kuracak, ayrıca imamlık ve hatiplik gibi dini görevlerin yerine getirilmesiyle görevli memurların yetişmesi için de ayrı okullar açacaktır” hükmüne yer verilmiştir. Böylece dinin siyasete alet edilmesi önlenmek istenmiştir.

3 Mart tarihli üçüncü kanunla Hilafetin kaldırılması kabul edilmiştir. Bu nedenle, 3 Marttarihli 3 Devrim Yasası “Türkiye’yi laikleştiren yasalar” olarak anılmaktadır.

 İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkıyor; Laik ve Bilimsel Eğitimden ödün verilmesine; kadını BİREY olarak görmeyen zihniyete; gerici, bölücü girişimlerle Türkiye’nin geleceğinin karartılmasına;  kayıtsız şartsız millete ait olan ulusal egemenliğimizin her kim olursa olsun BİR KİŞİYE bırakılmasına HAYIR diyoruz.

İKKB Koordinatörü, Nazan Moroğlu