İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Nazan Moroğlu, Karadeniz İlleri Kadın Platformu ve KİKAP TRABZON Derneği tarafından düzenlenen 11 Ekim Kız Çocuklar Günü toplantısına konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Moroğlu sözlerine, Birleşmiş Milletler’ tarafından ilan edildiği 2012 tarihinden beri her yıl ‘Kız Çocuklar Günü’ olarak yaşanan 11 Ekim’lerin öneminden bahsederek başladı: “Kız çocuklarının eğitim, sağlık, güvenlik, beslenme, gelişim gibi haklarını eşit olarak kullanması ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık ve şiddete son verilmesi çağrılarının yapıldığı bugün sorunları ve çözüm yollarını bir kez daha gündeme getirme günüdür.”

Moroğlu, ana teması “dijital nesil, bizim nesil” olarak belirlenen 11 Ekim 2021 tarihinde küresel ölçekte, pandemide yaygınlaşan uzaktan eğitim sürecinde kız çocuklarının dijital imkânlara erişiminin desteklenmesi çağrısı yapıldığını belirtti.

‘Son 6 yılda 230 bini aşan çocuk evlilikleri önlenmeli’

Toplantıda yaptığı konuşmada Nazan Moroğlu, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği adına kadınların bekleyen taleplerini bir kez daha hatırlattı. “İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak çocuklarımızın ve ülkemizin aydınlık geleceği için tüm çocuklara ve özellikle nüfusumuzun %29’u olan kız çocuklarına laik ve bilimsel temele dayalı kaliteli bir eğitim verilmesini istiyoruz” diyen Moroğlu ayrıca şu talepleri sıraladı:

“Cinsiyete dayalı ayrımcılıkları kökleştirecek bilgilerin müfredattan çıkarılmasını, karma eğitimden ödün verilmemesini; kız çocuklarının okullaşma oranını düşüren 4+4+4 kesintili eğitim sisteminin acilen kaldırılmasını ve kesintisiz temel eğitime geçilmesini; son 6 yılda 230 bini aşmış olan çocuk evliliklerinin önlenmesini; kız çocukların ihmal ve istismardan korunması için kararlı bir devlet politikası uygulanmasını bekliyoruz.”