10. Yılında İstanbul Sözleşmesi

0
Av. Nazan Moroğlu, LL.M İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı İSTANBUL SÖZLEŞMESİ Kökleri tarih boyunca ataerkil kültürle yeniden üretilen aile içi egemenlik ilişkisinden kaynaklanan kadınlara yönelik ve ev içi...

Laiklik ve Kadın Hakları

0
LAİKLİK İLKESİ  demokrasinin ve insan haklarının güvencesi   Av. Nazan Moroğlu - İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı  Çağdaş demokrasilerin ön koşulu olan laiklik ilkesinin her tanımda temel olarak devletin akla...

İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz

0
  İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Basın Açıklaması İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 10 YAŞINDA 11 Mayıs 2011 – 11 Mayıs 2021 VAZGEÇMİYORUZ   Kadına yönelik şiddet, insan hakları ihlalidir. İstanbul Sözleşmesi şiddetin önlenmesi için bir...

Mal Rejimi Davaları

0
Yargıtay Kararları Işığında eşler arası yasal mal rejimi     Nazan Moroğlu, LL.M.  MEF Ü. Hukuk Fakültesi    İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Bu yazıda, 1926 tarih ve 743 sayılı...