10. Yılında İstanbul Sözleşmesi

Av. Nazan Moroğlu, LL.M İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı İSTANBUL SÖZLEŞMESİ Kökleri tarih boyunca ataerkil kültürle yeniden üretilen aile içi egemenlik ilişkisinden kaynaklanan kadınlara yönelik ve ev içi...

Laiklik ve Kadın Hakları

LAİKLİK İLKESİ  demokrasinin ve insan haklarının güvencesi   Av. Nazan Moroğlu - İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı  Çağdaş demokrasilerin ön koşulu olan laiklik ilkesinin her tanımda temel olarak devletin akla...

İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz

  İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Basın Açıklaması İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 10 YAŞINDA 11 Mayıs 2011 – 11 Mayıs 2021 VAZGEÇMİYORUZ   Kadına yönelik şiddet, insan hakları ihlalidir. İstanbul Sözleşmesi şiddetin önlenmesi için bir...

Mal Rejimi Davaları

Yargıtay Kararları Işığında eşler arası yasal mal rejimi     Nazan Moroğlu, LL.M.  MEF Ü. Hukuk Fakültesi    İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Bu yazıda, 1926 tarih ve 743 sayılı...