KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ

(Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW ) Kabul  Tarihi: 18 Aralık 1979 Yürürlük Tarihi : 3 Eylül 1981 (Türkiye’nin Onaylama Tarihi : 11 Haziran 1985, 3232 sayılı K.) Türkiye’de...

Uluslararası ve Ulusal Hukukta Kadının İnsan Hakları

Uluslararası ve Ulusal Hukukta.. Yeditepe Ü. Hukuk makale..20.2.2018 Beykent Ü.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararları

Uluslararası Çalışma Örgütü - İş K. 2018 MEF

Medeni Kanunda Eşler Arası Mal Rejimleri

Yargıtay Kararları Işığında Eşler Arası Yasal Mal Rejimi    Nazan Moroğlu, LL.M.                MEF Ü. Hukuk Fakültesi            İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Bu yazıda, 1926 tarih ve 743 sayılı önceki...

Medeni Kanunuma Sahip Çıkıyorum İmza Kampanyası

Medeni Kanunuma Sahip Çıkıyorum İmza Kampanyası