NAZAN MOROĞLU: ‘KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ, DEMOKRASİNİN TEMEL KRİTERİDİR’

İKKB Koordinatörü ve İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, Konak Belediyesi ve Ege Kadın Buluşması Platformu’nun düzenledikleri “Kadın Hakları ve Demokrasi” buluşmasına katıldı.

Moroğlu, Türkiye’de demokrasinin sadece kadınlar tarafından dile getirildiğini ifade ettiği konuşmasında kadın erkek eşitliğinin, demokrasinin temel kriteri olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

“Demokrasi dediğimiz zaman içeriğinde belli kriterleri isteriz hep. Eşitlik olması, ayrımcılığın yasaklanması lazım. Ulusal egemenliğin hakim olduğu, laik bir hukuk devletinin olması lazım. Türkiye’de kadınlar açısından demokrasi hiç tartışılmıyor. Bir ülkenin kadın erkek eşitliğini sağlayamadığı durumlarda o ülkenin demokratik bir devlet olamadığı sadece kadınlar tarafından dile getiriliyor. Kadın erkek eşitliği, demokrasinin temel kriteridir…

Tarih boyunca kadınlar hiç birey olarak dikkate alınmamış. Hep babasının kızı, eşinin karısı, oğlunun anası; anne, eş ve bir evin kızı olarak… Kadın, bir birey olarak değil, birine aitmiş gibi tanımlanıyor. Kadın, evinde evin düzenin sağlar, çocuklarını büyütür, eşine sadakatla destek verir; erkeğe de evin ailenin iaşesini sağlama görevi verilmiştir. Bu sözler aynen medeni kanuna geçirilmiştir. Kadının soyadı maddesi, kütüğünün babadan kocaya gitmesi hala bu zihniyetin ürünü. Eğer ailede demokrasi diyorsak, bazı kurallar hala kadın haklarında bulunan demokrasiyi içeremiyor. Ama olacak. Şimdi, bu koşullarda bile bir araya gelebiliyorsak, bildiklerimizi paylaşıyor ve birbirimizi dinliyorsak, Atatürk’ün istediği aydınlanma başlamış demektir. Bundan sonra da kimse durduramayacaktır. Artık bu uyanış tam olarak olmuştur Türkiye’de. Zaten Atatürk olmasaydı, bunları konuşmamız bile mümkün olmayacaktı.”

 

 

Önceki İçerikİZMİR’DE KADIN HAKLARI VE DEMOKRASİ BULUŞMASI
Sonraki İçerik‘KADIN HAKLARI VE DEMOKRASİ’ ETKİNLİĞİ