Basın Bülteni 

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

 

“LAİKLİK İLKESİ”

DEMOKRASİNİN VE KADIN HAKLARININ GÜVENCESİDİR

 

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği’nin Bakırköy Belediyesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) ile birlikte düzenlediği ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Anayasada Laiklik İlkesi’ paneli, 4 Şubat Cumartesi 11.30’da Tarık Akan Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Açılış konuşmasını Kadın Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Necla ARAT’ın yaptığı Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU ve MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süheyl BATUM’un konuşmacı olarak yer aldığı panelin moderatörlüğünü ise İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Nazan MOROĞLU üstlendi.

İKKB Koordinatörü Nazan MOROĞLU panel öncesi yaptığı açıklamada “Eğitimde, yönetimde, hukukta laiklik ilkesinin tam anlamıyla uygulanması, barış içinde birlikte yaşamamızın, din ve vicdan özgürlüğünün, özgür düşüncenin temelidir” dedi. İktidar tarafından 336 milletvekili imzasıyla sunulan Anayasanın 24. maddesine ilişkin değişiklik teklifinin laikliğin fiilen kaldırılmasına yol açacağını vurgulayan MOROĞLU “Laiklik İlkesi, demokrasinin ve kadın haklarının güvencesidir” şeklinde konuştu.

*****************

5 Şubat 1937 tarihinde Anayasa’da yer verilen laiklik ilkesi, 1961 ve 1982 Anayasalarının da “devletin değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez temel nitelikleri” arasında yer almıştır.

Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını öngören bir ilke olmasının yanında, aynı zamanda her alanda aklın, bilimin ve ulusal egemenliğe dayanan hukuk kurallarının temel alındığı bir yaşam biçimidir.

Eğitimde, yönetimde, hukukta laiklik ilkesinin tam anlamıyla uygulanması, barış içinde birlikte yaşamamızın, din ve vicdan özgürlüğünün, özgür düşüncenin temelidir.

Ancak laik Cumhuriyetimizde son yıllarda eğitimden siyasete yaşamın her alanı dine referanslı hale getirilmektedir. Hukuk birliğinin ve demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan laiklik ilkesi, aynı zamanda kadın haklarının güvencesidir.

Laiklik ilkesinin korunması amacıyla Anayasamızın 24. maddesinde, kimsenin, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırmaması gerektiği önemle vurgulanmış ve “her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz” hükmüne yer verilmiştir.

Anayasanın 24. Maddesine İlişkin Değişiklik Teklifi Laikliğin Fiilen Kaldırılmasına Yol Açar

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, iktidar tarafından 336 milletvekili imzasıyla sunulan Anayasanın 24. maddesine ilişkin değişiklik teklifinin laikliğin fiilen kaldırılmasına yol açacağını, kamuoyunun bir kez daha dikkatine sunuyoruz.

Laik bir hukuk devletinin Anayasasında dini inanca referansla düzenleme yapılamaz, diyoruz.

Tüm muhalefet milletvekillerine sesleniyoruz: Meclis Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği görüşmesinde “Oylamaya Katılmayın” diyoruz.

Ülkemizde hukuk birliğinin, demokrasinin, akla bilime dayalı eğitimin ve kadın erkek eşitliğinin temeli olan laiklik ilkesini korumak için el ele mücadeleye devam…

Nazan Moroğlu, İKKB Koordinatörü

 

EDİTÖRE NOT: Laik, demokratik hukuk devletimizin Anayasasına göre; Cumhurbaşkanının 3. kez seçilebilmesi için ancak ve ancak TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı alınmasıyla mümkündür. Bkz.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Cumhurbaşkanı Adaylık ve seçimi

Madde 101 – (Değişik: 21/1/2017)

Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

 

TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi

Madde 116 – (Değişik: 21/1/2017)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

 

Önceki İçerikAnayasa değişikliği tartışmaları
Sonraki İçerikCumhurbaşkanı Seçimi, İttifaklar ve Mutabakat