Son İçerikler

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA KADININ İNSAN HAKLARI

  Atıf için: Moroğlu Nazan, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kadının İnsan Hakları, barobirlik Dergi S. 76, s. 64-72, TBB yayını Kasım 2023.

Devrim Yasamız MEDENİ KANUNUMUZ

Cumhuriyetimizin kuruluşunu izleyen yıllarda ülkede çağdaş, uygar bir yaşam biçiminin yerleştirilmesi amacıyla eğitimde, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal yaşamda köklü devrimler yapılmıştır. Her devrim, ...

“Kadınlara Yönelik Dijital Şiddet” hakkında GREVIO 1 No.lu Genel Tavsiye

“Kadınlara Yönelik Dijital Şiddet” hakkında GREVIO  1 No.lu Genel Tavsiye Kadınlara yönelik şiddetin türleri Kadınlara yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir. Kadınlara yönelik şiddet türleri zaman...