İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

Basın Açıklaması

 

Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

4 Eylül- Sivas Kongresi’nin 104. Yıldönümünde

O günlerdeki ruh ve iradeye ihtiyacımız var.

Sivas Kongresi’nde alınan kararlar, 23 Temmuz 1919’da yapılan Erzurum Kongresi kararlarını genişleterek tüm ulusu kapsar bir nitelik kazandırmış ve yeni bir Türk Devleti’nin kuruluşuna temel olmuştur.

Sivas Kongresi, Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi’ni açıkladıktan sonra bir çağrı üzerine I. Dünya Savaşı’ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için çareler aramak amacıyla seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas’ta bir araya gelmesiyle, 4 Eylül 1919 – 11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşen ulusal nitelikte bir kongredir.

Sivas Kongresi’nde, Erzurum Kongresi’nde alınan vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili kararlar aynen kabul edilmiştir.

 

SİVAS KONGRESİNDE ALINAN KARARLAR

  1. Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.
  2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekûn kendisini savunacak ve direnecektir.
  3. İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.
  4. Kuvay-ı Milliye’yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hâkim kılmak temel esastır.
  5. Manda ve himaye kabul edilemez.
  6. Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan’ın derhal toplanması mecburidir.
  7. Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.
  8. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.

Sivas Kongresi’nde seçilen 16 kişilik Temsil Heyeti’nin başına Mustafa Kemal getirilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’ta Sivas Kongresi’nin önemini, “Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi” sözüyle ortaya koymuştur.

Sivas Kongresinden sonra Ankara’da 23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. Kurtuluş savaşı, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır anlayışıyla meclis tarafından yönetilmiştir.

Günümüzde o günlerdeki ruh ve iradeye ihtiyacımız var. Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden geriye gidiş hızlanmış durumda. Demokrasi, laiklik, hukukun üstünlüğü ve kadın erkek eşitliğinde geriye gidiş artmış halde. Aydınlık günlere bizi kavuşturacak olan, yine ulusun azim ve kararlılıkla vereceği mücadele olacaktır.

Cumhuriyetimizin 100. Yılına girerken kurtuluştan kuruluşa milli mücadele tarihimizi anlatan NUTUK’u herkesin özellikle gençlerin yeniden okuması önemli.

Atatürk, Nutuk’ta geçmişi anlatıp aynı zamanda gelecekte olabilecek tehlikelere de dikkat çekmiş ve Türk milletinin bağımsızlığını nasıl kazandığını, akla bilime ulusun egemenliğine dayanan milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmış ve Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa görevini Türk Gençliğine emanet etmiştir.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda kazanımlarımıza ve laik, demokratik, hukuk devleti olan Cumhuriyetimize sahip çıkarak kararlılıkla ve umutla mücadeleye devam diyoruz.

Önceki İçerik30 Ağustos, Kurtuluştan Kuruluşa Tarihimizin Dönüm Noktası
Sonraki İçerikBir Kadın (119) – Nazan Moroğlu: ”Aldığım en değerli ödül, Filenin Sultanları’nın imzaladığı forma”