İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

 ERZURUM KONGRESİ’NİN
 100. YILDÖNÜMÜ

Basın Açıklaması

Türk Ulusu’nu, ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik savaşına çağıran 22 Haziran 1919 tarihli Amasya Genelgesi’nin ardından,

23 Temmuz 1919 tarihli Erzurum Kongresi kararlarında da

Milli iradeyi hakim kılmak esastır, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür asla parçalanamaz” fikri vurgulanmıştır.  

Erzurum Kongresi’yle,

·        Ulusun kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğu,

·        ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü koruyacağı ve

·        her türlü dayatmaya karşı çıkacağı tüm dünyaya duyurulmuştur.

Kurtuluş Savaşı’nın önemli bir dönüm noktası olan Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar, daha sonra kurulacak çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri için de dayanak oluşturmuştur.

 
Günümüzde her türlü iç ve dış tehditlere rağmen, Lozan antlaşması ile de uluslararası alanda temelleri sağlam atılmış olan  Cumhuriyetimiz kuruluş felsefesine uygun olarak yaşayacaktır.

 

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, Atatürk ilke ve devrimlerine inanan, kadın erkek eşitliğini savunan tüm yurttaşlar gibilaik demokratik hukuk devleti Cumhuriyetimizi sonsuza dek koruma ve yaşatmak için  kararlılıkla mücadeleyi sürdürüyoruz.

Önceki İçerikKadın Üniversitesi Mi? Artık Yeter!
Sonraki İçerikLozan Antlaşması’nın 96. Yılında Haritaların Anlattıkları