21.09.2022

 

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

Basın Açıklaması

 

‘Kadına yönelik şiddetle mücadele için çalışan

derneklerin kapatılmaya çalışılmasına son verilmeli’

 

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü ve İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne açılan davaya ilişkin açıklamada bulundu. Kapatma talebinin hukuki bir dayanağı olmadığını vurgulayan Moroğlu, “kadınlara karşı şiddetle etkin mücadele için çalışan derneklerin hedef alınmasına, kapatılmaya çalışılmasına son verilmeli” dedi.

Av. Nazan Moroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne karşı açılan kapatma davasını yakından takip eden bir hukukçu olarak, bu kapatma talebinin hukuki bir dayanağı olmadığını söylemek isterim.

Kadına yönelik şiddet, kadınların yaşam hakkının katledilmesi bir insan hakları ihlalidir. İnsan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğü temeline dayalı her devlet, kadınları, kız çocukları her türlü şiddetten korumakla yükümlüdür.

Türkiye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırladığı, 2021-2025 yıllarını kapsayan IV. KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI’NDA görüldüğü üzere, “şiddete sıfır tolerans ilkesi” ile kadınlara yönelik her türlü şiddeti önlemeyi amaçlamaktadır.

Eylem planında yazılı olduğu gibi, kadına yönelik şiddet en yaygın insan hakları ihlalidir ve şiddeti durdurmak için de topyekûn bir mücadeleye ihtiyaç vardır.

Nitekim, eylem planında şiddeti önlemek için konulan her hedefte işbirliği yapılacak ilgili kurumlar arasında sivil toplum kuruluşları dahil edilmiştir.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği, kuruluş amaçları yolunda çalışmalarını sürdürürken sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin toplanması ve istatistiklerin üretilmesinde ve yayınlanmasında çok büyük katkı vermektedir. Eylem planının Hedef 5’te yer verilen “Veri ve İstatistik” konusunda somut destek vermektir. Kapatma davası açılması demek, Derneğin bu somut çalışmasını cezalandırmak anlamına gelmektedir.

Bu nedenle kadınlara karşı şiddetle etkin mücadele için çalışan derneklerin hedef alınmasına, kapatılmaya çalışılmasına son verilmeli, şiddetin önlenmesi, kadın cinayetlerinin durdurulması ve faillere caydırıcı cezalar verilmesi için kararlı bir devlet politikası “Anayasamızda yazılı olduğu gibi ‘laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti’ ilkelerine bağlı anlayışla” uygulanmalıdır.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, 5 Ekim’de Çağlayan’dayız.”

Önceki İçerikSivas Kongresi’nin 103. Yıl Dönümünde O Günlerdeki İradeye Bugün Çok İhtiyacımız Var
Sonraki İçerikDEVRİM YASAMIZ MEDENİ KANUN’UN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİNİN 96. YILI: ‘Kadınları ve laik Cumhuriyeti savunan herkesi Medeni Kanunumuza sahip çıkmaya çağırıyoruz’