İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

Basın Açıklaması

 

İstanbul Sözleşmesi 8 Yaşında

 VAZGEÇMİYORUZ

 

HATIRLATIYORUZ

1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren

tam adıyla  “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ:

– uluslararası hukukta,  şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın bir sonucu olduğunun vurgulandığı ilk Sözleşmedir,

– fiziksel, cinsel, ekonomik, duygusal ve dijital her tür şiddetle mücadele konusunda “Önleme, Koruma, Kovuşturma ve Destek Politikaları” başlıkları altında dört temel hareket noktası olan ilk Sözleşmedir,

– aynı zamanda şiddetle mücadelede bağımsız bir izleme mekanizması bulunan ve yaptırım gücü olan bağlayıcı ilk Sözleşmedir.

 VAZGEÇMİYORUZ

Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin önlemenin, mağduru korumanın yol haritası olan İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz…

DANIŞTAY’IN İPTAL KARARI VERMESİNİ BEKLİYORUZ

İstanbul Sözleşmesi, 24 Kasım 2011 tarih ve 6251 sayılı Kanunla TBMM tarafından onaylanmış bir uluslararası Sözleşmedir. Anayasa 90.maddesi gereği kanunla kabul edilen sözleşme Cumhurbaşkanı kararıyla, tek imzayla feshedilemez.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, kadın kuruluşlarınca açılan dava dilekçelerinde ve Danıştay savcılarının karşı oylarında da belirtilen gerekçelerle hukuken “yok” hükmünde olduğu görülen, Cumhurbaşkanınca verilmiş olan fesih kararının, Danıştay tarafından iptal edilmesini bekliyoruz.

 

 

                                           Nazan Moroğlu, İKKB Koordinatörü

Bugün 1 Ağustos, İstanbul Sözleşmesi 8 Yaşında…

 Kadına yönelik şiddet, ev içi şiddet bir insan hakları ihlalidir.

İstanbul Sözleşmesini feshetmek demek, kadınlara karşı şiddete, bu insan hakları ihlaline göz yummak demektir.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak vazgeçmiyoruz, demokrasiye ve kazanılmış haklarımıza sahip çıkmak için, eşit hakların yaşama geçmesini sağlamak için mücadeleye devam diyoruz.

Önceki İçerikLOZAN, BAĞIMSIZLIK BELGEMİZ
Sonraki İçerik30 AĞUSTOS ZAFERİNİN 100. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ