İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ’NDEN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KARARINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

TBMM’de kanunla onaylanmış olan İstanbul Sözleşmesi’nin bir gece yarısı tek imzayla feshedildiğinin 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilmesi üzerine, Barolar, Dernekler, kişiler tarafından kararın iptali için çok sayıda iptal davası açıldı. Ancak, 19 Temmuz günü Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı Kararıyla feshedilmesinin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle, iptal talebiyle açılan davayı reddetti.

Türkiye, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan “Kadına Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni ilk imzalayan ve ilk onaylayan ülke olmuştu.

24 Kasım 2012 tarihinde TBMM’de 6251 sayılı Kanun’la onaylanan bu uluslararası insan hakları sözleşmesi, Meclis tarafından kaldırılmadıkça yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İstanbul Sözleşmesi hukuken “yok hükmünde” bir Cumhurbaşkanı kararı ile feshedilemez.

Nitekim, Danıştay’da üçe beş oy çokluğuyla verilen iptal kararına katılmayan iki değerli yargıç Karşı Oy yazılarında, Cumhurbaşkanı Kararı’nın Anayasa’nın başta 90.  ve 104/ 17. maddelerine açıkça aykırı olduğunu vurgulamışlardır.

Anayasamız gereğince Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, bir insan hakları ihlali olan şiddetin önlenmesi amacıyla TBMM’de oybirliğiyle onaylanmış olan İstanbul Sözleşmesi’nin FESHEDİLMESİNİN YOK HÜKMÜNDE olduğunu ve İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkacağımızı, uluslararası sözleşmelerin eksiksiz bir şekilde uygulanıp hayata geçirilmesi için bu konunun takipçisi olacağımızı ve mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Nazan Moroğlu

İKKB Koordinatörü

Danıştay 10. Daire Kararı:

(2)_Ilk_Derece_(Karar) (1).udf-Diyarbakır 

Önceki İçerik15 Temmuz’dan ders alınmalı
Sonraki İçerikERZURUM KONGRESİ’NİN 103. YIL DÖNÜMÜ