YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

                    YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile Türkiye’de bulunan...

Laik Hukukun ve Hukuk Birliğinin Simgesi Devrim Yasamız MEDENİ KANUN

Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından ulusal egemenlik temelinde yaşanan büyük toplumsal dönüşümle eşitlik, kadın erkek eşitliği ve laik hukuk yolunda önemli kazanımlar sağlanmıştır. Eğitim başta olmak...

Sivas Kongresi’nin 100. Yıl Dönümü

Sivas Kongresi'nin 100. Yıl Dönümünde O Günlerdeki İradeye Bugün İhtiyacımız Var 4 – 11 Eylül 1919 tarihlerinde toplanan Sivas Kongresi, Kurtuluş Savaşının kazanılmasını ve ardından ulus egemenliğine...

3 Devrim Yasası

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği  BASIN AÇIKLAMASI 3 Mart 1924’de 3 Devrim Yasası ile Demokratik, Laik Ulus Devletin ve Eğitimde Birliğin Temelleri Atılmıştır. 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul...

Laiklik ve Kadın Hakları

LAİKLİK İLKESİ  demokrasinin ve insan haklarının güvencesi   Av. Nazan Moroğlu - İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı  Çağdaş demokrasilerin ön koşulu olan laiklik ilkesinin her tanımda temel olarak devletin akla...