İKKB Koordinatörü ve İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, Kastamonu Kadın Derneği’nin düzenlediği toplantıda “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile başa çıkmanın yollarını” anlattı.

  • TCE nedir? Biyolojik yaratılış, cinsiyete dayalı toplumsal roller beklentileri, haklarda eşitsizliğin meşrulaştırılması, yasalarda ve yaşamda eşitsizlikler
  • Eşitsizlik Neden devam ediyor.. yasaların yapımını etkileyen faktörler, eşit hakların düzenlenmesinde örneğin, Türk Medeni Kanun, Aile-AY 41. Türkiye’de 2000’li yıllara kadar yasalarda ayrımcılık..
  • TCE, demokratikleşmenin + Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temel kriteri

 Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile başa çıkmanın yolları:

  • Yasalar, uluslararası sözleşmeler uygulanmalı
  • Zihniyet değişikliği şart.. Eğitim – eşit temsil – eşit katılım
  • Haklarını öğrenen kadınlar, uygulanmasını talep ediyor. Adli Yardım.
  • Kararlı devlet politikası, Atatürk devrimleri örneği..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazan MOROĞLU

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi  bitirdi. İ.Ü.’de Kadın Hukuku alanında yüksek lisans yaptı; kadın hukuku alanında ilk akademik çalışma olan “Kadının Soyadı” adlı master tezi 1998’da yayınlandı. Türkiye’nin ilk Kadın Hukuku uzmanı olan Moroğlu, Yeditepe Ü. Hukuk; MEF Ü. Hukuk Fakültelerinde  “Kadının İnsan Hakları Hukuku” dersini vermektedir.Moroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi olduğu İ.Ü. Hukuk Fakültesi Eğitim Vakfı ve (ALKEV) Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı kurucularındandır. TÜBAKKOM (Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Kom.) kurucu başkanıdır.Türk Hukukçu Kadınlar Derneği ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanlığı yaptı.“Aile İçi Şiddete Son kampanyası ve ALO Şiddet Hattı”nın kuruluşunda Hürriyet-İstanbul Valiliği ortak projesinin hukuk danışmanlığını yaptı.

TÜSAİD Kadın Erkek Eşitliği ile Eğitim Çalışma Grupları üyesi, Okulöncesi Eğitim Alt Çalışma Grubu Başkanı, Cumhuriyet Mitingleri hazırlık komitesi üyesi olan Moroğlu,

halen İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü; Türkiye Aile Planlaması Vakfı Yönetim Kurulu üyesi; Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu- LABEP Yürütme Kurulu üyesi; İstanbul Anayasa Platformu Sözcüsü; KAGİDER Danışma Kurulu Üyesi; Nazım Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi; 65+ Yaşlı Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi; Basın Yüksek Konseyi Üyesi ve İstanbul Barosu Başkan Yardımcısıdır.

Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu (1934-2020) evli ve Seyfi ve Zeynep’in annesidir.

Eğitim ve Kadın Hakları alanlarında Kadının Soyadı; Türk Medeni Kanununda Eşlerarası Mal Rejimleri; Kadınlarımızla Birlikte On Yıl, First Decade in Women’s Studies; Kadınların İnsan Hakları Bildirisi ve Ek ihtiyari Protokol; * Medeni Kanun Değişikliği İçin Eşitliğin İzinde 10 Yıl; Avrupa Birliğine Giriş Süresinde Kadın Erkek Eşitliği; Aile Mahkemeleri’nin Yasal Çerçevesi ve Uygulama Sorunları; Kadının İnsan Hakları Sözleşmesi, CEDAW 30 Yılı; Kadın ve Yoksulluk; Hukuki Açıdan “Çocuk”-“Gelin”; Sürdürülebilir Geleceğe Ulaşmada Kadınların Rolü; Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Eğitim; Türkiye’de ve Dünyada Çocuk Hakları; Okul Öncesi Eğitim; Nasıl Bir Seçim Sistemi adlı yayınlanmış eserleri vardır.

Aldığı Ödüller arasında, Cumhuriyet Halk Evleri CUMHURİYET SEVDALILARI ÖDÜLÜ; Hürriyet&Avon  GÜÇLÜ KADINLAR ÖDÜLÜ; PEN Yazarlar Derneği DUYGU ASENA ÖDÜLÜ;  Hukuk Okur Yazarlığı Projesi ile Hindistan CHITRA GOSH ÖDÜLÜ; İstanbul Barosu MAHMUT ESAT BOZKURT HUKUK ÖDÜLÜ; Beykoz Üniversitesi YÜREKLİ KADINLAR ÖDÜLÜ bulunmaktadır.

2019 yılında Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Federasyonu,  kuruluşunun yüzüncü yılı dolayısiyle yayınladığı, dünyada 100 YILIN 100 ÖNCÜ KADINI listesinde Nazan Moroğlu’na yer vermiştir.

Önceki İçerik1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
Sonraki İçerik“Kadın ve Hukuk Çerçevesinde Kadının İnsan Hakları & Medeni Kanun Düzenlemesi”